Biografie

Hanne startte de opleiding logopedie met het oog op het helpen van mensen met stemproblemen of beroepssprekers. Ze specialiseerde zich na de opleiding door het volgen van het postgraduaat ‘stem’. Al van kindsaf is ze zelf bezig met zingen en haar eigen stemontwikkeling. Ook nu nog zingt ze in Kamerkoor Koriolis. Ze deed onderzoek naar stemopwarming bij koren en stemtherapie bij zangers en geeft workshops rond stemtechniek aan theatergroepen en aan kinder- en jeugdkoren. Hanne is ook werkzaam binnen Koor&Stem West-Vlaanderen als verantwoordelijke voor de kinder – en jeugdkoren. Ze was ook leerkracht dictie, drama en voordracht binnen het SAMW te Izegem. In haar vrije tijd gaat Hanne vaak reizen of is ze creatief bezig met fotografie of schilderen.

Opleidingen

  • Postgraduaat stem
  • Manuele facilitatie
  • Technieken die het vocaal traject verlengen
  • Estill Voice Training System (EVTS) basis en verdieping

Activiteiten

  • Externe promotor en jurylid bachelorproeven rond stem
  • Externe expert stem in de examenjury
  • Stem-, zang-, dramacoach Junior Musicalkamp
  • Presentatie 'stemtherapie bij zangers' op symposium

Doelgroep

Sprekers en zangers met stemproblemen

De stem is ons enige instrument dat niet vervangen kan worden. Veel mensen kampen met stemproblemen (vb. stemplooiknobbels, cystes, onvolledige stemplooisluiting, …), waardoor hun spreken en/of zingen belemmerd wordt. Door haar onderzoeken naar stemopwarming en stemtherapie bij zangers, kan ook deze laatste doelgroep hier terecht.

(Beroeps)sprekers en zangers die hun stemtechniek en/of articulatie willen verbeteren.

Als (beroeps)spreker (vb. politicus, zaakvoerder, leerkracht) is je stem en spraak de weerspiegeling van je kracht en positie binnen een structuur. Het is van belang deze aan te passen naar de persoonlijkheid van de spreker.

praktisch

Iedereen is welkom voor een eerste, vrijblijvend kennismakingsgesprek op de praktijk. Sprekers en zangers met stemproblemen en beroepssprekers met articulatieproblemen genieten, indien de testresultaten aan bepaalde voorwaarden voldoen, terugbetaling van de mutualiteit. Hiervoor is een vast honorarium voorzien.

Voor de overige aanmeldingen (vb. stem- of zangcoaching voor mensen zonder spreekberoep) gelden eigen tarieven.

Honoraria

Eigen honoraria

Voor stem-of zangcoaching, podiumtraining of het verfijnen van de articulatie worden eigen honoraria aangerekend.

Meer info op de contactpagina

Vaste honoraria (logopedische sessies)

Voor beroepssprekers- of zangers, studenten logopedie – audiologie – Nederlands – journalistiek en mensen met stemproblemen wordt een tussenkomst van de mutualiteit voorzien.

Kostprijs: 22.05€/30 minuten
(normale terugbetaling bedraagt 75%)

Duur: 30 minuten

contact

Heb je vragen of wil je een afspraak maken?
hanne.decock@telenet.be


Mijn facebookpagina

0497/67 13 06

Vrijheidslaan 4
9000 Gent